Εταίροι του έργου

ITG CONSEIL

Η ITG είναι ένας κερδοσκοπικός όμιλος περιορισμένης ευθύνης, η οποία έχει ως στόχο να συμβάλει στην τοπική κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που εργάζεται, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, στον τομέα της έρευνας και της κατάρτισης και παρέχει τεχνική βοήθεια σε δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικούς οργανισμούς και τον ιδιωτικό κοινωνικό τομέα. Σήμερα υπάρχει σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια με περισσότερους από 3500 συμβούλους, ο Όμιλος ITG από το 1996 με αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς παροχής συμβουλών, μελέτης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήρους φάσματος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε επιχειρηματίες, συνεργάτες για τη δημιουργία καλών σχέσεων και τη διατήρηση ατόμων με ψυχικές αναπηρίες στο χώρο εργασίας. Έχει αναπτύξει, για τους συμβούλους του, εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της κατάρτισης, της δια βίου μάθησης και διαχείρισης εντός της Γαλλίας, της Ευρώπης και σε διεθνές επίπεδο. Ο όμιλος ITG χάρη στο δικό της εκπαιδευτικό κέντρο παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση σε 10 πόλεις της Γαλλίας.

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, της ψυχικής υγείας και της από-ασυλοποίησης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσημη εγγραφή ως Ιδιωτικός Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και μια ειδική καταχώριση στους καταλόγους εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Προνοίας (09110AEN21094O32N-0798 και 09110AEN21094O32N-0721). Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ έχει επίσης Πιστοποιητικό Σύστημα Διαχείρισης (Management Competence System) από την Ειδική Υπηρεσία / Τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αρ. 1483 / 13.06.18). Ο κύριος στόχος του οργανισμού είναι να παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και εκπαίδευση σε άτομα που είτε ανήκουν στο φάσμα ή βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού, και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα.

BEST

Το BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) ιδρύθηκε το 1990 ως ανεξάρτητος αυστριακός οργανισμός για την παροχή συνεχούς κατάρτισης, επαγγελματικών προσόντων και υπηρεσιών σταδιοδρομίας. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης για νέους (+16) και ενήλικες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή / και με μεταναστευτικό υπόβαθρο, σε συνεχή και επαγγελματική κατάρτιση, συμβουλευτική και καθοδήγηση για άτομα που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους. Τα προγράμματα κατάρτισης είναι προσανατολισμένα στον πελάτη και βασίζονται τόσο στις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και στις ατομικές καταστάσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων, την προηγούμενη εμπειρία και τις συνθήκες ζωής τους. Το ινστιτούτο έχει την έδρα του στη Βιέννη και λειτουργεί πέντε υποκαταστήματα στην περιοχή της Βιέννης και της Κάτω Αυστρίας έως και 15.000 φοιτητές ετησίως με περίπου 200 μέλη προσωπικό. Τα καινοτόμα προγράμματα κατάρτισης για διαφορετικές ομάδες-στόχους περιλαμβάνουν παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις και υλικό, ειδικά για την κοινωνική ένταξη, την ενδυνάμωση, τον αυτο-προβληματισμό και τα κίνητρα, καθώς και μεθόδους βασισμένες στις ΤΠΕ που ενημερώνονται συνεχώς.

Business Foundation for Education (BFE)

Το Επιχειρηματικό Ίδρυμα για την Εκπαίδευση (BFE) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός της Βουλγαρίας που ιδρύθηκε το 2005 για να ενεργήσει προς το δημόσιο συμφέρον. Αποστολή της είναι να διευκολύνει την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών μέσω πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ανθρώπινων πόρων και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Για την επίτευξη των στόχων του, το Ίδρυμα υλοποιεί ποικίλα προγράμματα που εστιάζονται στους τομείς της δια βίου μάθησης, της παροχής συμβουλών προσανατολισμού, της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εργασίας για τη νεολαία.

Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico

Το LBP διαχειρίζεται ένα πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο που δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών και στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των μη προνομιούχων ομάδων για να αναπτύξουν τις σωματικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές τους ικανότητες, ώστε να βιώσουν το επίτευγμα, την ηγεσία, την απόλαυση, τη φιλία, την αναγνώριση και την ένταξη στην κοινωνία. Το LBP παρέχει μαθήματα γλωσσών, καθοδήγηση σταδιοδρομίας και εκπαίδευση ενηλίκων σε βασικές δεξιότητες. Το Κέντρο προσφέρει οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως χορό, μουσική και θέατρο. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες για μη δομημένες δραστηριότητες, όπως παιχνίδι, κοινωνικοποίηση, συναντήσεις και υπαίθριο παιχνίδι. Προσφέρει επίσης μια ευρύτερη ποικιλία προγραμμάτων και μεταβατικών δραστηριοτήτων υποστήριξης που προωθούν τη θετική ανάπτυξη των νέων. Το μοντέλο του προγράμματος αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών και των νέων και τα ενθαρρύνει κατά τις διάφορες φάσεις της κοινωνικής, σωματικής και πνευματικής τους ωρίμανσής.

INFODEF

Το INFODEF, Ινστιτούτο Προώθησης Ανάπτυξης και Κατάρτισης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Το κέντρο σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων στην κοινωνία. Ένας από τους κύριους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του INFODEF είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών και εργαλείων για την υποστήριξη της δραστηριότητας του επαγγελματία που εργάζεται με συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως νέοι, μετανάστες, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, άτομα με αναπηρίες, παραβάτες και άλλες μη προνομιούχες ομάδες. Το INFODEF έχει συμμετάσχει ή συντονίσει 27 ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της καινοτομίας που εφαρμόζονται στη νεολαία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, χρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα δια βίου μάθησης και τα προγράμματα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

InnoQuality Systems

Η InnoQuality Systems (INQS) παρέχει υπηρεσίες προγράμματος και πολιτικής που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν θετικά και προοδευτικά αποτελέσματα μαθητών και δασκάλων στην παιδική ηλικία, την πρωτοβάθμια, τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων. Υποστηρίζοντας τη μάθηση καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής από την πρώιμη φροντίδα για βρέφη και νήπια μέσω της κατάρτισης στο κολέγιο και το εργατικό δυναμικό, οι καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες μας αντιμετωπίζουν κρίσιμα ζητήματα και βελτιώνουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο πλούτος της επαγγελματικής μας εμπειρίας δημιούργησε ένα χαρτοφυλάκιο τεκμηριωμένων λύσεων και μεθοδολογιών που μπορούν να εφαρμοστούν σε νέες προκλήσεις καθώς το εκπαιδευτικό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται. Οι αξιολογήσεις προγραμμάτων της InnoQuality Systems παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την εφαρμογή και βασικές πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα. Από τη βαθιά κατανόησή μας σχετικά με τις εκπαιδευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο παρέχουμε στους συνεργάτες και τους πελάτες μας υπερσύγχρονες μεθοδολογίες που τους επιτρέπουν να μετατρέψουν την έρευνα σε πράξη, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κύλιση προς τα επάνω
Follow by Email