Επικοινωνία

 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος Assess+

 

Μερικά νέα σχετικά με τη πορεία του προγράμματος Assess+

 

Η ζωή του έργου εν μέσω της πανδημίας…

 

Η διακρατική συνάντηση στο Παρίσι

 

Η διακρατική συνάντηση στη Βιέννη, έγινε τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και διαδικτυακά

 

Η διακρατική συνάντηση ανάπτυξης ικανοτήτων στο Παρίσι

 

Η διακρατική συνάντηση ανάπτυξης ικανοτήτων στο Παρίσι

 

 

 

 

 

Assess Plus Project

Υποστήριξη δεξιοτήτων πιστοποίησης στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω ψηφιακών εργαλείων

Κύλιση προς τα επάνω
Follow by Email