За проекта

Одитът на уменията е процес, насочен към идентифициране и анализиране на знанията, уменията и компетентностите на лицата:  нагласите и мотивацията им,  за да се насочат към подходящо квалификационно и/или преквалификационно обучение с цел подобряване на професионалната им реализация. Целта на одита е да се предостави подкрепа на хората в процеса на анализ на кариерното им развитие, на самооценка на позицията им в работна среда и на планира на кариерното им израстване, включително чрез валидиране на умения придобити в неформални обучителни форми. Въпреки това, както е видно от предишни изследвания и проекти, връзката между одитите и  валидирането на уменията невинаги е ясна за заинтересованите страни и степента на интеграцията им в образованието на възрастни варира в различните държави.

Целта на ASSESS PLUS е да подкрепи Одитите на уменията в образованието за възрастни чрез иновативни онлайн инструменти и продукти, за да се осигури възможност за идентифициране, оценка и валидиране на уменията, придобити чрез формално и неформално учене с цел да се улесни напредъка на нискоквалифицираните възрастни и тези в неравностойно положение за придобиване на по-висока степен на квалификация.

С тази цел седем европейски компании с опит в областта на образованието за възрастни, оценяването и валидирането на умения и в онлайн решенията, прилагани в областта на обучението и заетостта от шест държави, Франция, Испания, Австрия, Ирландия, България и Гърция, ще работят заедно за създаване на набор от иновативни инструменти и онлайн приложения, включително:

  • Европейска рамка за компетентности в одитите на уменията за образование на възрастни (ИП1)
  • Виртуален център с ресурси (ИП2), който включва Отворени образователни ресурси: (1) Онлайн насоки за придобиване на дигитални компетентности чрез виртуално учене; (2) Комплект структурирани обучителни модули и (3) ПОО Отворени онлайн курсове (VOOC)
  • Мобилно приложение за одити на умения (ИП3)
  • Набор от насоки за осъществяване на признаването на уменията (ИП4)

Към началото
Follow by Email